HZ. MUSA'NIN FİRAVUNA OLAN TEBLİĞİNİ GÖREN MÜŞRİKLER, HZ. MUSA'YI "İŞBİRLİKÇİ" VE "VAR OLAN DİNİ YOK ETMEKLE" SUÇLAMIŞLARDIR .