Hepimiz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Ölüm bir son değil bir başlangıçtır ama nerde başlayacak? .