KOMÜNİZMİN ANA FELSEFESİ ÖLDÜRMEK YOK ETMEKTİR https://t.co/ZYQJHBe8 .