Bağnazlar Peygamberimizi bile hurafelerle severler. Onun kendilerini kurtaracağını sanırlar. Halbuki tek güç ve kurtaracak olan Allah'tır. .