Eğer müslümanlar birlik olmazsa yeryüzündeki fitne ve kargaşa daha da şiddetlenerek artacaktır. Bu Cenab-ı Allah'ın değişmez bir sünnetidir .