Allah’a samimi iman eden bir mümin asla cehenneme gitmez. Cehennemi seyreder, görür, duyar, haberlerini alır sadece. .