İmanla, Allah’ın zikriyle, sevgiyle, tutkuyla, dostlukla, kardeşlikle, muhabbetle, affedicilikle, şüphecilikten kurtuluşla dünya güzelleşir .