Müşriğin hoşlanmadığı şey, Kuran’ın kolaylığıdır. İslam dini kolaylık dinidir. .