Kökenleri darvinizm ve materyalizme dayanan marksizimin ve beraberinde getirdiği şiddetin çöküşü ancak fikri mücadele ile olur. .