Marx ve Engels'in dedikleri gibi Marxizm'in felsefi temeli, tamamen ateist ve dine karşı tavırdaki diyalektik maddeciliktir. Pkk'da böyle .