Eğer Rabbin dileseydi,yeryüzündekilerin tümü,topluca iman ederdi.Öyleyse,onlar mü'min oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın?Yunus-99 .