İslamiyet gereği gibi yaşansa, sevgiye öncelik verilse, bencillikten kaçınılsa, zulme rıza gösterilmese #HayatAslında çok daha güzel olur .