Bilim, bir atom parçacığının nerede, ne hızda hareket edeceğini 43 saniye önceden tespit etti ve kaderin varlığı bilimsel olarak ispatlandı .