Üstad Bediüzzaman ahir zaman için en önemli konunun İttihat-ı İslam ve Mehdiyet olduğunu söylemiş. Bu iki konunun gündemde tutulması hayati .