Allah hiç yokolmayacağı için, Allah'ın tecellisi olan insan da hiç yok olmaz. .