Musevileri toptan lanetleme Kuran’a uygun değil. “Küfürleri dolayısıyla lanetlenmişlerdir” diyor Allah. Küfretmezlerse lanetlenmiyorlar .