Mehdi (as)’a verilen hediye İstanbul’dur. İstanbul Mehdi (as)’a emanet olduğundan kimse el süremiyor. .