Ahir zamanda hayvanlara karşı müthiş bir sevgi gelişecek. Mehdi (as) devrinde, hayvanların arasındaki bağlantı dili keşfedilecek. .