Kötü olanların tuzağı bozulmuş olarak kurulur. Samimi olana hiç bir etkisi olmaz. Kurdukları tuzak başlarına geçer, onları aşağılık kılar .