İlim Allah'ın katındadır. O'nun ilmi sonsuzdur. O nedenle gerçek alimler hadlerini bilirler ve asla "alimim" demezler. .