Sahte Mehdilerin çıkması Mehdi (as)'ın çıkış alametidir. İşte sahte Mehdiler: https://t.co/RFc5VeRNvg .