Ahir zamanda Mehdi (as)’ın en şikayetçi olacağı konu, Kuran’ın terk edilmesi olacaktır .