Darwinizm'in en büyük mantıksızlığı şiddet doğaldır düşüncesi. Allah şiddeti yasaklamıştır. İyi huylu olmayı emretmiştir. .