İnsanı gelişmiş bir hayvan türü olarak gören sapkın Darwinist düşünce dünyanın bu kötü durumunun sebeplerindendir. .