En güzel tedavi Kuran'dır. Kuran ile yatıp Kuran ile kalk. En iyi ilaç O'dur .