ALLAH korkusunun amacı, ALLAH sevgisidir. ALLAH korkusunda acı ve ızdırap yoktur. .