Gelin tarihi yeniden canlandıralım her mezhepten her ırktan her dinden insanı birarada kardeşce yaşatalım .