Din ahlakından uzak yaşayanlar yaşamları boyunca kendilerine çeşitli hedef belirlerler.Hedeflerin ortak noktası ise dünya hayatına yöneliktr .