Müslümanlar Allah'ın varlığının ve büyüklüğünün farkına varan, Ondan korkup sakınan ve hayatlarını bu bilince göre düzenleyen insanlardır. .