“Eğer Allah dileseydi, onları bir hidayet üzerinde toplardı.” Enam suresi- 35” .