Kuran okurken Şeytan'dan Allah'a sığınmamız farzdır: Öyleyse Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. (Nahl Suresi, 98) .