Kendini Allah'a teslim etmeyenler, daima ümitsizlik, endişe ve tasa içindedirler. .