Gördüğümüz, farkına vardığımız herşey Allah'ın bir tecellisi ve delilidir. .