İnsanın duasını duyan ve ona icabet edecek olan da sonsuz şefkatli olan Rabbimiz'dir. .