Şer görünse de,mutlaka hayır vardır.Mutlaka hayır vardır. "Üzülmeyin, gevşemeyin", "inanıyorsanız güçlü olan sizsiniz, galip olan sizsiniz" .