İnsan,eğer nefsin istek ve tutkularına göre değilde vicdanını kullanarak hareket ederse Allah'ın beğendiği sıfatları üstünde taşımaya başlar .