Mümin Allahtan korkarken Allahın şefkatini,merhametini, bağışlayıcılığını,O'nun lütfeden,tevbeleri kabul eden olduğunu da aklından çıkarmaz .