İman eden bir insanın hayatındaki en önemli vazifesi Allah'a ibadettir .