Allah korkusu aynı zamanda Allah sevgisinin de kaynağıdır. .