Etrafımızda olan-biten herşey Allah'ın "Ol " demesiyle gerçekleşir. Karşımıza çıkan her görüntü Allah'ın dilemesiyle yaratılır. .