Müminlerin Allah'a olan bağlılıkları, tevekkülleri ve sevgileri çok güçlüdür. .