Bir insanın nefsinin mutmain, dengeli hale gelmesi Allah'tan gelen hayır ve hikmetin kesintisiz devam ettiğini bilmesi ile olur. .