İnsanı yoktan var eden, ona ruh veren, barındıran, ve saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok nimet bahşeden güç,alemlerin Rabbi olan Allah'tır .