Kendini Allah'a teslim etmeyenler daima ümitsizlik, endişe ve tasa içindedirler. Bundan dolayı, mutsuz, sıkıntılı bir hayat sürerler. .