İnsan dünyada bulunduğu imtihan süresi boyunca Kuran'a uymakla, her tavrında Allah'ın rızasını aramakla,güzel ahlakı yaşamakla sorumludur .