Yaşadığımız uçsuz bucaksız evrende olağanüstü bir ahenk ve denge vardır. .