Vicdan sahibi olan ve düşünen her insan, tüm güzelliklerin asıl sahibi olan Allah'a, büyük bir coşku ve sevgi ile bağlanır .