Samimiyet, vicdan, dürüstlük, merhamet, sevgi, saygı gibi manevi değerler kötülüklerin ahlaksızlıklarını eritecek ve ortadan kaldıracaktır .