Kuran'da tarif edilen üstün ahlak modelini yaşayan insanlardan oluşan bir toplum elbette asırlardır özlenen ideal yapısına kavuşacaktır. .