Kuran’da cennet hayatına ilişkin olarak yapılan tasvirler, müminler için bu konuda yol göstericidir. .